Onze kennis, gedeeld en gebundeld

Hieronder vindt u interessante websites, discussiegroepen, boeken en te downloaden artikelen, brieven en rapporten. Ook verschijnen er regelmatig blogs van onze adviseurs. Alles is gelinkt aan ons werkveld: het gemeentelijk sociaal domein. Door de categorie te selecteren maakt u een specifieke selectie in alle items.

Ook tips of kennis die u wilt delen? Mail dit naar info@nautus.nl!

Alle items zijn gesorteerd op alfabet

Basisinformatie inburgeren

Website van DUO specifiek over inburgeren. Bezoek de website.Meer informatie
 

Binnenlands Bestuur

Binnenlands Bestuur is het vakblad voor ambtenaren en bestuurders bij de overheid. Bezoek de website.Meer informatie
 

Binnenlands Bestuur - LinkedIn discussiegroep

Binnenlands Bestuur is het vakblad voor ambtenaren en bestuurders bij de overheid. Op LinkedIn heeft Binnenlands Bestuur een discussiegroep. Meer informatie
Logo

Blik op werk

Praktische informatie voor gemeenten die aan de slag gaan met integratie. Bezoek de website.Meer informatie
 

Blog - Loondispensatie

Onlangs is de pilot loondispensatie gestart. Op basis van een tijdelijke wet gaan 32 gemeenten ervaring opdoen met het instrument loondispensatie. Kort gezegd houdt loondispensatie in dat werkgevers minder dan het wettelijk minimumloon mogen betalen wanneer de werknemer door zijn arbeidsbeperking minder productief is. Doel van de pilot is om te bekijken in hoeverre mensen met een arbeidsbeperking door loondispensatie een grotere kans krijgen op een reguliere baan.Meer informatie
 

Brief VNG regeerakkoord

De brief van de VNG in reactie op het regeerakkoord.Meer informatie
 

Centraal Bureau voor de Statistiek

Het CBS voert onderzoeken uit met als doel het publiceren van statistieken t.b.v. praktijk, beleid en wetenschap. Bezoek de website.Meer informatie
 

Divosa

Divosa is de vereniging van managers van sociale diensten. Bezoek de website.Meer informatie
 

Divosa - LinkedIn discussiegroep

Divosa is de vereniging van managers op het terrein van werk, inkomen en sociale vraagstukken. Op LinkedIn heeft Divosa een discussiegroep. Meer informatie
Logo

Europa decentraal

Europa decentraal is het kenniscentrum voor Europees recht en beleid voor decentrale overheden. Bezoek de website.Meer informatie
 

Gemeenteloket Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het informatieve loket van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor gemeenten. Bezoek de website.Meer informatie
 

Gilde re-integratie - LinkedIn discussiegroep

Het Gilde re-integratie is een netwerkorganisatie die bouwt aan het kennisfundament voor de re-integratie. Op LinkedIn heeft het Gilde re-integratie een discussiegroep. Meer informatie
Logo

Het werken waard - Mariëlle Cloïn

Het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen vanuit een economisch en sociologisch perspectief. Meer informatie
Logo

Inspectie Werk en Inkomen

Orgaan van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat toezicht houdt op de uitvoering van de sociale zekerheid. Bezoek de website.Meer informatie
 

KEI Kennisbank

Kenniscentrum voor stedelijke vernieuwing. Bezoek de website.Meer informatie
 

Nicis Institute

Nicis Institute is het kennisinstituut informatie over grootstedelijke vraagstukken. Bezoek de website.Meer informatie
 

Nicis Institute - LinkedIn discussiegroep

Nicis Institute is het Maatschappelijk Top Instituut voor de steden en biedt praktische oplossingen door wetenschappelijk onderzoek, kennisdeling, opleiding en advies. Op Linkedin heeft Nicis meerdere discussiegroepen.Meer informatie
Logo

Participatiebeleid - LinkedIn discussiegroep

Een discussiegroep gewijd aan participatiebeleid van gemeenten.Meer informatie
Logo

Raad voor Werk en Inkomen

Een overlegorgaan tussen vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gemeenten. Het RWI is tevens een kennis-en expertisecentrum. Bezoek de website.Meer informatie
 

re.Public

re.Public biedt ambtenaren blogs, filmpjes, tweets, (video)vacatures en het meest complete overheidsnieuws. Bezoek de website.Meer informatie
 

Re-integratiemeldpunt

Praktische informatie over re-integratiediensten en inburgeringscursussen. Bezoek de website,Meer informatie
 

Rijksbegroting 2011

Belangrijke punten voor steden uit de Rijksbegroting 2011.Meer informatie
 

Rijksoverheid

Op deze website staat informatie en nieuws van alle ministeries . Bezoek de website.Meer informatie
 

Samenvatting regeerakkoord

Een samenvatting van het regeerakkoord en het financieel kader bij het regeerakkoord.Meer informatie
 

Sociaal Bestek - LinkedIn discussiegroep

Sociaal Bestek is het tijdschrift voor werk, inkomen en zorg. Het iseen vakblad op het gebied van sociale zekerheid. Op LinkedIn heeft Sociaal Bestek een discussiegroep.Meer informatie
Logo

Sociaal totaal

Nieuws en achtergronden, interessante bijeenkomsten en boeiende persoonlijkheden in de sector bij elkaar. Bezoek de website.Meer informatie
 

Social security - LinkedIn discussiegroep

Social Security in the Netherlands is een discussiegroep op LinkedIn bedoeld voor professionals in de sociale zekerheid.Meer informatie
Logo

Toetsingscommissie WWB

 Alle informatie met betrekking tot regelgeving en nieuws over de WWB, specifiek over IAU en MAU. Bezoek de website.Meer informatie
 

Verdeling WSW-budget

Hier vindt u de totalen voor de taakstelling en het bijbehorende budget voor alle gemeenten. Meer informatie
 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Belangenbehartiger van alle Nederlandse gemeenten. Bezoek de website.Meer informatie
 

Verzamelbrief SZW

De verzamelbrief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgeleheid september 2010.Meer informatie
 

VNG - LinkedIn discussiegroep

De Vereniging van Nederlandse gemeenten heeft op Linked een discussiegroep over diverse thema's.Meer informatie
Logo

VNG-reactie op Rijksbegroting 2011

De reactie van de VNG op de Rijksbegroting 2011.Meer informatie
 

WSW - LinkedIn discussiegroep

De SW-sector is sterk aan het veranderen. Op LinkedIn is een discussiegroep voor professionals die in deze sector actief zijn.Meer informatie
Logo

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info