Onze klanten

Nautus werkt primair voor Nederlandse gemeenten of voor regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten op het gebied van de sociale zekerheid. Deze duidelijke keuze maakt dat we precies weten wat er speelt, wat actueel is of actueel wordt, hoe de organisatie opereert en dat we snel en effectief aan de slag kunnen.

Klanten gesorteerd op alfabet

G32

De G32 is een netwerk van bestuurders van 32 grote steden gericht op gezamenlijke belangenbehartiging en kennisdeling.Meer informatie
 

Gastvrije Randmeren

Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband voor de Randmeren, in de vorm van een coöperatieve vereniging. De deelnemers zijn in eerste instantie de gemeenten Almere, Blaricum, Bunschoten, Dronten, Eemnes, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Huizen, Kampen, Naarden, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde.Meer informatie
 

Gemeente Alkmaar

De gemeente Alkmaar telt 94.281 inwoners (1 februari 2012, bron: CBS) op een grondgebied van circa 30 km². Alkmaar is daarmee na Amsterdam en Haarlem de derde stad van Noord-Holland in inwoneraantal. De gemeente ligt in de samenwerkingsregio Kennemerland, en deels in West-Friesland. Meer informatie
 

Gemeente Almelo

Met ruim 72.000 inwoners is Almelo een middelgrote gemeente midden in het Twentse land, waar de natuur tot ver in de binnenstad reikt. Door een breed aanbod van winkels, scholen, bedrijven en de sfeervolle binnenstad is Almelo een aantrekkelijke woon-, leer- en werkstad.Meer informatie
 

Gemeente Almere

Almere is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Flevoland, in de polder Zuidelijk Flevoland. De gemeente Almere heeft 191.239 inwoners (1 april 2011, bron: CBS) en grenst aan de gemeenten Lelystad en Zeewolde. Almere is in de tweede helft van de twintigste eeuw ontwikkeld als tweede grote stad in de provincie Flevoland. Inmiddels is het Lelystad, de hoofdstad van Flevoland, in inwonertal ruimschoots voorbijgestreefd en behoort Almere tot de 10 grootste gemeenten van Nederland. Ook is het een van de snelst groeiende steden in Nederland.Meer informatie
 

Gemeente Ameland

Ameland is vanaf het westen gerekend het vierde bewoonde Nederlandse waddeneiland en behoort tot de provincie Friesland. Het gehele eiland valt onder één gemeente, die dezelfde naam draagt. Op 30 april 2017 telde het waddeneiland, en dus ook de gemeente, 3.638 inwoners (bron: CBS).Meer informatie
 

Gemeente Amsterdam

Amsterdam ligt in de provincie Noord-Holland, aan de monding van de Amstel en aan het IJ. Op 1 april 2011 telde de gemeente Amsterdam 783.364 inwoners. Amsterdam is één van de steden in de Randstad. De stad is bestuurlijk onderverdeeld in zeven stadsdelen die weer zijn onderverdeeld in buurten en wijken.Meer informatie
 

Gemeente Arnhem

Arnhem is een stad en gemeente in Nederland. Het is de hoofdstad van de provincie Gelderland. Arnhem heeft 150.803 inwoners. Arnhem maakt deel uit van de Stadsregio Arnhem Nijmegen (plusregio), een agglomeratie met ruim 738.700 inwoners. Arnhem ligt aan de rivier de Nederrijnen de Sint-Jansbeek, waaraan de stad zich heeft ontwikkeld. De stad ligt zowel ten noorden als ten zuiden van de Rijn. Meer informatie
 

Gemeente Castricum

Castricum is een dorp en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente telt 34.622 inwoners (1 april 2011, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 59,93 km² (waarvan 10,35 km² water). De gemeente maakt deel uit van samenwerkingsregio Kennemerland en beschikt over het spoorwegstation Station Castricum.Meer informatie
 

Gemeente Culemborg

Culemborg is een stad en gemeente in de Betuwe, in de Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente telt 27.600 inwoners (1 april 2011, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 31,23 km² (waarvan 1,49 km² water). Binnen de gemeentegrenzen ligt een buurtschap; het bij het gelijknamige fort gelegen Goilberdingen.Meer informatie
 

Gemeente de Fryske Marren

De gemeente is een fusie tussen Gaasterlân-Sleat (Gaasterland-SLoten), Lemsterland, Skarsterlân en een gedeelte van Boornsterhem rond Terhome. De gemeente telt ongeveer 51.200 inwoners, met het stadje Sloten en de grootste plaatsen Balk, Joure en Lemmer. Het wetgevingstraject liep vanaf medio 2011. In het najaar van 2012 is een wetsvoorstel ingediend (kamerstuk 33496 2012-2013). In 2013 is het voorstel door zowel Tweede als Eerste Kamer vastgesteld.Meer informatie
 

Gemeente de Ronde Venen

Het gebied De Ronde Venen is ontstaan door de turfwinning en inpoldering. Rond het gebied liggen de rivieren de Kromme Mijdrecht, de Amstel, de Waver, de Winkel, de Angstel en de Aa. Deze wateren maken een bijna gesloten, ronde vorm, waarbinnen het gebied werd ingepolderd (en verkaveld).In 1989 werd een gemeente De Ronde Venen gevormd door samenvoeging van de voormalige gemeenten Mijdrecht, Vinkeveen en Waverveen en Wilnis De huidige gemeente De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. Meer informatie
 

Gemeente Delfzijl

De gemeente beslaat een oppervlakte van 227,4 km² (waarvan 94,49 km² water) en had op 1 november 2012 een inwoneraantal van 26.033 (bron: CBS; in 1995 waren dit er nog 30.744), waarvan ongeveer 17.000 in de plaats Delfzijl. De gemeente bestaat naast de plaats Delfzijl uit 13 dorpen en 24 buurtschappen. De gemeente Delfzijl ontstond in 1808 en werd bij de gemeentelijke herindeling van 1990 uitgebreid met de gebieden van de gemeenten Bierum en Termunten.In Noordoost-Groningen vervult de gemeente een centrumfunctie. Delfzijl beschikt over voorzieningen op het gebied van gezondheid (onder andere een ziekenhuis) en onderwijs (basis-, middelbaar en beroepsonderwijs), sport en cultuur (theater annex cultureel centrum en instituut voor kunstbeoefening).Meer informatie
 

Gemeente Den Helder

Den Helder is de noordelijkste gemeente op het vasteland van de Nederlandse provincie Noord-Holland. De regio waar Den Helder in ligt noemt men de Kop van Noord-Holland of Noordkop. De gemeente telt 57.207 inwoners (1 april 2011, bron: CBS) op een oppervlakte van 178,83km², waarvan 133,42 km² water. In de stad zelf wonen ongeveer 45.000 mensen. Meer informatie
 

Gemeente Deurne

Deurne is een gemeente in de provincie Noord-Brabant in de regio Peelland. De gemeente telt 31.734 inwoners (1 februari 2012, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 119,02 km² (waarvan 1,02 km² water). De gemeente Deurne maakt deel uit van het kaderwetgebied SRE.Meer informatie
 

Gemeente Deventer

Deventer is een stad, gemeente en oude Hanzestad in het oosten van Nederland en in het zuidwesten van de provincie Overijssel. De stad is gelegen aan de IJssel. In het zuidwesten van de gemeente mondt de Schipbeek uit in de IJssel. Met 98.887 inwoners (1 april 2011, bron: CBS), is Deventer de derde gemeente van Overijssel en de op één na grootste gemeente van Salland.Meer informatie
 

Gemeente Doesburg

Doesburg is een stad (hanzestad) en gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland met 11.480 inwoners (1 augustus 2013, bron: CBS). De stad is gelegen langs de Gelderse en de Oude IJssel. De gemeente Doesburg maakt deel uit van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen.Meer informatie
 

Gemeente Dronten

De plannen over de gemeente Dronten werden vanaf het begin van de jaren '50 gemaakt. Voor Dronten begonnen de eerste concrete plannen in 1958. De bouw startte in 1960. Van begin af was er discussie of Dronten een dorp of een stad zou moeten worden. Op 26 april 1962 kwamen de eerste bewoners in Dronten. In eerste instantie werd uitgegaan van maximaal 15.000 inwoners, latere plannen voorzagen een groei tot 30.000 inwoners. Sinds 2012 heeft de gemeente Dronten (Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant) meer dan 40.000 inwoners.Meer informatie
 

Gemeente Emmen

Emmen is een gemeente in het zuidoosten van de Nederlandse provincie Drenthe en heeft een oppervlakte van 350 km², waarmee het de grootste gemeente van Drenthe is en na Súdwest Fryslân en Noordoostpolder de derde gemeente van Nederland. De hoofdstad van de gemeente is het gelijknamige Emmen en op 1 april 2011, telde de gemeente 109.244 inwoners (bron: CBS)Meer informatie
 

Gemeente Enschede

Enschede is een stad en gemeente in Twente, in het zuidoosten van de Nederlandse provincie Overijssel. De gemeente telt 157.587 inwoners (1 april 2011, bron: CBS) en de stad 131.500 inwoners (2008). Enschede is daarmee de grootste stad van Overijssel en naar inwoneraantal de elfde gemeente van Nederland. De gemeente Enschede maakt deel uit van de plusregio Regio Twente en van de euregioEUREGIO.Meer informatie
 

Gemeente Ermelo

Ermelo is een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland. Hoofdplaats is Ermelo. Op 1 januari 1812 werd Nunspeet afgesplitst van Ermelo, maar dat duurde niet lang want op 1 januari 1818 werd Nunspeet weer bij Ermelo gevoegd. Op 1 januari 1972 werd Nunspeet opnieuw afgesplitst. Het grondgebied van de gemeente Ermelo grenst aan het Nuldernauw. Meer informatie
 

Gemeente Geldrop-Mierlo

Geldrop-Mierlo is een gemeente in de provincie Noord-Brabant. De gemeente telt 38.825 inwoners (1 november 2012, bron: CBS). Hiervan wonen er zo'n 10.000 in Mierlo en 28.000 In Geldrop. De gemeente heeft een oppervlakte van 31,39 km². Geldrop-Mierlo is op 1 januari 2004 ontstaan uit een fusie van de voormalige gemeenten Geldrop en Mierlo en er is ook een historisch gehucht met de naam Goor en Het Broek bekend.Meer informatie
 

Gemeente Gouda

Gouda is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland in Nederland.De stad ligt in het stedelijk gebied de Randstad en is in inwonertal de 48e gemeente van Nederland en de 12e gemeente van Zuid-Holland. De gemeente telt 71.195 inwoners (1 februari 2012, bron: CBS) op een grondgebied van 16,92 km². Gouda heeft een regiofunctie binnen het Groene Hart, waar het qua inwoners de op één na grootste gemeente is (na Alphen aan den Rijn, dat als afzonderlijke stad overigens iets kleiner is).Meer informatie
 

Gemeente Haaksbergen

Haaksbergen is een gemeente en dorp in het zuiden van Twente, in de Nederlandse Provincie Overijssel. Het dorp telt 17.930 inwoners op 1 januari 2010. De gemeente telt 24.298 inwoners (1 augustus 2013 bron: CBS) en ligt dicht bij Hengelo - 11 km en Enschede - 12 km. De totale oppervlakte is 105,55 km² (waarvan water: 0,27 km²). De gemeente Haaksbergen, die zichzelf Ster in Twente noemt, maakt deel uit van het Kaderwetgebied Regio Twente.Ten zuiden van Haaksbergen ligt het Landgoed Lankheet waar het water van de Buursebeek gezuiverd wordt in rietfilters.Meer informatie
 

Gemeente Hardenberg

Hardenberg is een stad aan de Overijsselse Vecht in de Nederlandse provincie Overijssel.In Hardenberg staat het gemeentehuis van de gelijknamige gemeente die na de gemeentelijke herindeling van 2001 ontstaan is uit de gemeenten Hardenberg (in 1941 ontstaan uit de gemeenten Stad Hardenberg en Ambt Hardenberg), Avereest en Gramsbergen. De plaats Hardenberg heeft 18.330 inwoners.Meer informatie
 

Gemeente Harderwijk

Harderwijk is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland. In de 17e eeuw was er een aantal verschillende vormen van de naam voor Harderwijk, zoals Harderwiick, Herderewich en het gelatiniseerde Hardervicum. De gemeente telt 45.499 inwoners (1 januari 2016, bron: CBS) en een oppervlakte van 48,27 km², waarvan 9,81 km² water. Het totale aantal woningen in de gemeente Harderwijk per 01-01-2009 is 17.301. De stad Harderwijk zelf kent ongeveer 42.500 inwoners, het overige deel woont in het buitengebied, waarvan ongeveer 3000 in het dorp Hierden. Harderwijk is een Hanze- en vestingstad die ligt aan de rand van de Veluwe en aan het Wolderwijd, ongeveer halverwege tussen Zwolle en Amersfoort. Het is het regionale verzorgingscentrum voor de Noordwest-Veluwe.Meer informatie
 

Gemeente Heerenveen

Heerenveen is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland. De gemeente Heerenveen telt 43.518 inwoners (per 1 april 2011, bron: CBS), waarvan ongeveer 29.000 in de hoofdplaats Heerenveen. De gemeente is in 1934 gevormd door fusie van de voormalige gemeenten Aengwirden, een deel van Schoterland en een deel van Haskerland. Deze gemeenten vormden in de plaats Heerenveen een driegemeentenpunt, wat reeds lange tijd een groot obstakel was.Meer informatie
 

Gemeente Hellendoorn

Hellendoorn is een gemeente en een dorp in de Nederlandse provincie Overijssel op/bij de grens vanSalland en Twente. De gemeente telt 35.761 inwoners (1 april 2011, bron: CBS) op een oppervlakte van 139,03 km². De gemeente Hellendoorn maakt deel uit van de plusregio Regio Twente, maar behoort historisch gezien tot Salland.Meer informatie
 

Gemeente Hengelo

De gemeente telt 80.896 inwoners (1 november 2012, bron: CBS) op een oppervlakte van 61,78 km². Naast de stad Hengelo omvat de gemeente ook de kernen Beckum en Oele. Ook de buurtschap Woolde, die grenst aan de bebouwde kom van Hengelo, valt onder de gemeente. De gemeente Hengelo maakt deel uit van het kaderwetgebied Regio Twente. Hengelo is na Enschede, Zwolle en Deventer de vierde stad van Overijssel. Na Enschede is Hengelo de grootste plaats in Twente. Hengelo is een Millennium Gemeente.Meer informatie
 

Gemeente Hoogeveen

Hoogeveen is een plaats en gemeente in het zuiden van de provincie Drenthe in Nederland. De gemeente heeft een oppervlakte van 129 km² (waarvan 0,19 km² water) en heeft 54.839 inwoners (1 april 2011, bron: CBS).Meer informatie
 

Gemeente Hoorn

Hoorn is een stad en gemeente in de regio West-Friesland, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Hoorn ligt via het Hoornse Hop aan het Markermeer. Op 1 april 2011 woonden er 70.888 mensen (bron: CBS). De gemeente Hoorn heeft een oppervlakte van 52,49 km², waarvan 32,62 km² water.Meer informatie
 

Gemeente Huizen

Het dorp Huizen is bekend als voormalig vissersdorp, hoewel pas aan het eind van de 17e eeuw de visserij één van de hoofdmiddelen van het bestaan werd. Daarvoor waren vooral landbouw en huisnijverheid belangrijke levensbronnen. Hoewel het gemeentewapen van Huizen, een melkmeisje, verwijst naar veeteelt, was er geen sprake van grootschalige veeteelt. De arme zandgronden van het Gooi hadden veel bemesting nodig en vooral de uitwerpselen van het vee, koeien en schapen, werden als mest gebruikt. Er was gemeenschappelijk gebruik van heiden en weiden, de zogenaamde meentgronden. Huizen kreeg in de 14e eeuw zijn naam, omdat het - zoals de overlevering wil - het eerste dorp was in het Gooi dat stenen huizen had. Het overwegend protestantse Huizen is de snelstgroeiende gemeente van het Gooi, met ook de snelstgroeiende bedrijvigheid.Meer informatie
 

Gemeente Kampen

Kampen is een stad, gemeente en oude Hanzestad helemaal aan de benedenloop van de rivier de IJssel in de Nederlandseprovincie Overijssel. In de gemeente Kampen wonen 50.477 inwoners (1 april 2011, bron: Gemeentegids Kampen 2010/2011) op een oppervlakte van zo'n 162 km² (waarvan slechts een klein gedeelte water). De eigen oppervlakte van de stad Kampen zelf bedraagt zo'n 11.39 km². Kampen is bestuurlijk door middel van een Netwerkstad-overeenkomst verbonden met Zwolle. De stad Kampen zelf telt 34.063 inwoners.Meer informatie
 

Gemeente Kapelle

Kapelle is een gemeente op het voormalige eiland Zuid-Beveland in de Nederlandse provincie Zeeland. De gemeente heeft 12.522 inwoners en grenst in het westen aan Goes en Borsele en in het oosten aan Reimerswaal. Hoofdplaats van de gemeente is Kapelle.Meer informatie
 

Gemeente Laarbeek

Laarbeek is een gemeente in de provincie Noord-Brabant. De gemeente is op 1 januari 1997 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Lieshout (waar ook het kerkdorp Mariahout bijhoorde). Het gemeentehuis staat in Beek en Donk. De gemeente telt 21.622 inwoners (1 februari 2012, bron: CBS). In totaal zijn dit 8.553 huishoudens (1 januari 2010, bron: CBS). Laarbeek heeft een oppervlakte van 55,86 km² (waarvan 0,21 km² water).Meer informatie
 

Gemeente Lansingerland

Lansingerland is de gemeente die op 1januari 2007 is ontstaan uit de fusie van Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente telt in 2016 ongeveer 60.000 inwoners.De gemeente Lansingerland verwacht te zullen groeien naar ongeveer 70.000 inwoners in 2023. De gemeente maakt deel uit van het samenwerkingsverband Stadsregio Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Meer informatie
 

Gemeente Leiden

Leiden is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Met 119.747 inwoners is Leiden, naar inwoneraantal gemeten, na Rotterdam, Den Haag en Dordrecht de vijfde gemeente van Zuid-Holland. Maar het aan elkaar vast gebouwde stedelijk gebied, de directe agglomeratie Leiden met dee randgemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude, telt bijna 200.000 inwoners (op 1 april 2011, bron: CBS). Daarmee is Leiden in Zuid-Holland na Rotterdam en Den Haag de grootste stedelijke agglomeratie en de zesde van Nederland.Meer informatie
 

Gemeente Lochem

Lochem is een stad en een gemeente in de Achterhoek en De Graafschap, in de Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente telt 33.275 inwoners (1 april 2011, bron: opgave gemeente) en heeft een oppervlakte van 215,19 km² (waarvan 2,59 km² water).Meer informatie
 

Gemeente Medemblik

De voormalige gemeente Medemblik was slechts vier jaar eerder, op 1 januari 2007, gevormd door een fusie van de toenmalige gemeenten Noorder-Koggenland, Wognum (met uitzondering van een kleine strook grond die overging naar de gemeente Hoorn) en de toenmalige stadsgemeente Medemblik. Op dat moment was een nieuw fusieproces dat zou leiden tot de huidige gemeente Medemblik al in gang gezet. In afwachting van een definitieve huisvesting is de gemeentelijke organisatie van 2007 tot en met 2010 verspreid over de gemeentehuizen van de voormalige gemeenten Medemblik, Noorder-Koggenland te Midwoud en Wognum gevestigd geweest.Meer informatie
 

Gemeente Montferland

Montferland is een gemeente in het oosten van de Nederlandse provincie Gelderland. De naam is te danken aan de gelijkluidende streek en daarin gelegen heuvel. De gemeente is op 1 januari 2005 ontstaan door een gemeentelijke herindeling van de opgeheven gemeenten Bergh en Didam. Aan de zuidzijde van de gemeente ligt de landsgrens met Duitsland. Het gemeentebestuur is gevestigd in Didam. Montferland heeft een oppervlakte van ca. 110 km² en heeft een schakelfunctie voor de Regio Achterhoek en de Stadsregio Arnhem Nijmegen.Meer informatie
 

Gemeente Nieuwegein

Nieuwegein is een van de jongste steden van Nederland, maar met historische accenten. Waar eens de koeien graasden en de sluizen naar de Lek voor druk scheepvaartverkeer zorgden, ligt nu een middelgrote gemeente. Anno 2009 wonen er ongeveer 61.000 mensen in ruim 26.000 woningen. Nieuwegein is daarmee groot genoeg om allerlei voorzieningen voor haar inwoners te kunnen bieden en klein genoeg om overzichtelijk te blijven. Er is volop werkgelegenheid in Nieuwegein: zo'n 40.000 mensen hebben hier hun werkplek.Meer informatie
 

Gemeente Noordoostpolder

De Noordoostpolder is een polder, gemeente en landstreek in de Nederlandse provincie Flevoland. De gemeente telt 46.328 inwoners (1 april 2011, bron: CBS) op een landoppervlakte van 460,05 km², waarmee het de grootste gemeente van het land is. Met een wateroppervlak (voornamelijk IJsselmeer) van 135,36 km² komt de totale oppervlakte op 595,41 km². Meer informatie
 

Gemeente Ommen

Ommen ligt aan de Overijsselsche Vecht, in de streek Salland. De stad heeft sinds 1248 stadsrechten en wordt al rond het jaar 1100 genoemd als doorwaadbare plaats langs de Vecht. De gemeente telt 17.314 inwoners (1 november 2012, bron: CBS) op een oppervlakte van 181,98 km². Dit komt neer op een dichtheid van 97 inwoners per vierkante kilometer.Meer informatie
 

Gemeente Opsterland

Opsterland is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland. De gemeente telt 29.972 inwoners (1 april 2011, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 227,68 km².Meer informatie
 

Gemeente Peel en maas

Peel en Maas is een Nederlandse gemeente in de provincie Limburg. Ze is op 1 januari 2010 ontstaan uit een fusie van de vroegere gemeenten Helden,Kessel, Meijel en Maasbree. Peel en Maas telde op 1 januari 2010 43.020 inwoners (bron: CBS) op een oppervlakte van 161 km².Meer informatie
 

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp is een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente telt 52.935 inwoners (30 april 2017, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 38,60 km²(waarvan 0,95 km² water). De gemeente Pijnacker-Nootdorp maakt deel uit van de stadsregio Haaglanden en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. De gemeente ontstond in 202 door een fusie tussen de voormalige gemeenten Pijnacker en Nootdorp.Meer informatie
 

Gemeente Raalte

Raalte is een gemeentein de Nederlandse provincie Overijssel in het centrum van Salland. De gemeente telt 36.799 inwoners per 1 april 2016 (bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 172,54km² (waarvan 0,41 km² water).Meer informatie
 

Gemeente Rheden

Rheden is een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente telt 43.508 inwoners (30 april 2017, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 84,29 km² (waarvan 22 km² water). De gemeente Rheden maakt deel uit van de stadsregio-subregio Arnhem.Meer informatie
 

Gemeente Rijssen-Holten

Rijssen-Holten ligt deels in Twente en deels in Salland. Holten ligt van oudsher in Salland en Rijssen in Twente. In 2001 werden de gemeenten Holten en Rijssen samengevoegd tot de gemeente met de werknaam Rijssen. Per 15 maart 2003 werd de naam gewijzigd in Rijssen-Holten. Op 1 februari 2012 bedroeg het inwonertal 37.568 (bron: CBS) op een oppervlakte van 94,40 km². De voormalige gemeente Holten was qua oppervlakte ongeveer drie keer zo groot als Rijssen, maar qua inwoneraantal circa drie keer zo klein. De gemeente Rijssen-Holten maakt deel uit van de plusregio Regio Twente.Meer informatie
 

Gemeente Skasterlân

Skarsterlân is een gemeente in de Nederlandse provincieFriesland met (per 1 april 2011, bron: CBS) 27.466 inwoners en een oppervlakte van 216,89 km². Meer informatie
 

Gemeente Smallingerland

Smallingerland is een gemeente in het oosten van de Nederlandse provincie Friesland met als hoofdplaats Drachten. De gemeente telt 55.384 inwoners (1 april 2011, bron: CBS) en een oppervlakte van 126,18 km². Er zijn 23.542 woningen in de gemeente Smallingerland.Meer informatie
 

Gemeente Soest

Soest is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Utrecht. De gemeente telt 45.581 inwoners (1 februari 2012, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 46,47 km². Soest, Soesterberg en Soestduinen zijn rijk aan duinen, bossen, heide en weilanden, grotendeels gebruikt als oefenterrein voor hetNederlands leger.Meer informatie
 

Gemeente Tubbergen

Tubbergen is een plaats en gemeente in het noorden van Twente, in de Nederlandse provincieOverijssel. Op 1 april 2011 telde de gemeente 21.157 inwoners (bron: CBS) en een oppervlakte van 147,40 km². Meer informatie
 

Gemeente Velsen

Velsen is een gemeente in de streek Midden-Kennemerland, in de provincie Noord-Holland. De gemeente telt 67.229 inwoners (1 februari 2012) en heeft een oppervlakte van 52,87 km² (waarvan 6,30 km² water). Meer informatie
 

Gemeente Venray

De gemeente Venray bestaat uit de gelijknamige kern en 13 kerkdorpen en ligt in een landschappelijk fraai gebied tussen Venlo, Nijmegen, Eindhoven  en de Duitse grens. De gemeente behoort met haar oppervlakte van 16.500 hectare tot de 30 grootste gemeenten van Nederland. Meer informatie
 

Gemeente Wijchen

Wijchen is een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente is op 1 januari in 1984 ontstaan uit de vroegere gemeenten Batenburg, Bergharen en Wijchen. Eerder was er op 1 januari 1818 een gemeentelijke herindeling, toen Niftrik werd geannexeerd. In 1980 werd een deel van Overasselt bij Wijchen gevoegd. De gemeente Wijchen maakt deel uit van de Stadsregio Arnhem Nijmegen.Meer informatie
 

Gemeente Winsum

Winsum is een gemeente in de provincie Groningen. De gemeente heeft 13.781 inwoners, beslaat een oppervlakte van 102,53 km2 (waarvan 1,56 km² water). Hoofdplaats van de gemeente is het dorp Winsum. De huidige gemeente Winsum ontstond bij de gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen in 1990. Bij die operatie werden de voormalige gemeenten Adorp, Baflo en Ezinge bij de oude gemeente Winsum gevoegd.Meer informatie
 

Gemeente Woerden

Woerden is een stad en gemeente in het westen van de Nederlandse provincie Utrecht, in het oosten van het Groene Hart. De gemeente bestaat uit de kernen Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. De gemeente Woerden heeft 50.361 inwoners (1 november 2012, bron: CBS) en de stad Woerden heeft 34.804 inwoners (1 januari 2010).Meer informatie
 

Gemeente Zeewolde

Zeewolde is een van de zes gemeenten van de Nederlandse provincie Flevoland, die drooggelegd is in de jaren 60 van de 20e eeuw. Zeewolde werd in 1984 een zelfstandige gemeente en is daarmee de jongste, niet door samenvoeging ontstane, gemeente van Nederland. Meer informatie
 

Gemeente Zutphen

Zutphen is een stad met vele kwalificaties: monumentenstad, justitiestad, antroposofenstad, hanzestad, grafische stad.  Al die kwalificaties zijn juist. Zutphen is in de regio het centrum voor wat betreft de werkgelegenheid, winkelvoorzieningen en markten, scholing, medische zorg en sociaal-culturele voorzieningen. Meer informatie
 

Gemeente Zwolle

Zwolle is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Overijssel en tevens Hanzestad.Zwolle ligt aan aan het Zwarte Water en aan de Overijsselse Vecht, en is via het Zwolle-IJsselkanaal verbonden met de IJssel, De stad ligt aan de rand van delandstreek Salland en is de grootste stad in deze streek. De gemeente telt 121.602 inwoners (1 februari 2012, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 111,33 km².Meer informatie
 

Het Plein

Het Plein is het verzamelpunt voor werk, inkomen en participatie voor de inwoners van Zutphen of Lochem.Meer informatie
 

Meerinzicht

Meerinzicht voert de bedrijfsvoeringstaken uit voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde en de Sociale Dienst Veluwerand. Meerinzicht werkt voor een regio met ca. 100.000 inwoners.Meer informatie
 

PAO IJmond

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen vormen samen met het UWV, onderwijsinstellingen en ondernemersvertegenwoordigingen het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs  IJmond. In het PAO IJmond geven zij vorm aan het samenspel dat vereist is om een goede aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te realiseren ten behoeve van de economische ontwikkeling van de IJmond.Meer informatie
 

Regio Gooi en Vechtstreek

Het Gewest Gooi en Vechtstreek is sinds 8 april 1986 een openbaar lichaam en intergemeentelijk orgaan in Noord-Holland. De deelnemende gemeenten zijn Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Hilversum als centrumgemeente, De organisatie heeft zo'n 440 personeelsleden en zet zich in op onder andere het gebied van wonen, werken, verkeer, milieu, toerisme en recreatie.Meer informatie
 

Regio Noord Veluwe

Regio Noord-Veluwe (RNV) is het samenwerkingsverband van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. De gemeenten Hattem, Heerde, Nijkerk, Zeewolde en Epe nemen op diverse terreinen ook deel aan de regionale samenwerking.Meer informatie
 

Regio Twente

Regio Twente is het samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten met een verzorgingsgebied van 620.000 inwoners. De aangesloten gemeenten zijn: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hof van Twente, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.Meer informatie
 

Sociale Dienst Oost Achterhoek

De Sociale Dienst Oost Achterhoek voert diverse taken uit in het sociale domein ten behoeve van de gemeenten Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk. Tot die taken behoort onder andere de uitvoering van de Wet werk en bijstand.Meer informatie
 

Sociale Dienst Veluwerand

De Sociale Dienst Veluwerand voert voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde de Wet werk en bijstand uit. De drie gemeenten hebben ook de uitvoering van de Wet Inburgering aan de Sociale Dienst opgedragen.Meer informatie
 

Stadsbank Oost Nederland

Op dit moment is er nog geen uitgebreide beschrijving voor dit artikel ingevoerd. Dit word zo snel mogelijk beschikbaar gemaakt. Meer informatie
 

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info