Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Business control sociaal domein

Nautus ondersteunt de afdeling bedrijfsvoering van de gemeente Ermelo bij het invullen en doorontwikkelen van de business controlfunctie voor het sociaal domein (Jeugd, Wmo en Participatiewet).

 

De opdracht behelst het invullen van (delen van) het takenpakket gericht op het sociaal domein. Van belang hierin is de analyse en advisering over de financien én de kwaliteit van de geleverde van de zorg in de diverse (regionale) samenwerkingsverbanden. Daarbij is het tevens de opdracht, om bij de integratie van het sociaal domein naar een nieuw te vormen gemeenschappelijke regeling, het financiele belang van de gemeente integraal onderdeel van de besluitvorming te laten zijn.

Resultaat:
De analyse en advisering over de financien en kwaliteit van de zorg moet er toe leiden dat de voortgang van de realisatie van de doelstellingen binnen het sociaal doemein in beeld worden gebracht en dat hier waar nodig op bijgestuurd kan worden. Uiteindelijke resultaat is dat het sociaal domein van de gemeente Ermelo eind 2017 ‘in control’ is.

Rol adviseur Nicky Bijen:
In de rol van Businesscontroller is Nicky verantwoordelijk voor analyse en advisering over financien en geleverde kwaliteit van de zorg binnen het sociaal domein op operationeel, tactisch en strategisch niveau. In het kader van de integratie naar de nieuwe GR is het tevens van belang dat financien integraal onderdeel van de besluitvorming uitmaakt.

Informatie over Gemeente Ermelo

  • Provincie:Gelderland
  • Inwoners:26.506
  • Oppervlakte:87,33 km²
  • Website:www.ermelo.nl

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info