Nautus nieuws

  • 17 mei 2017Resultaten bestuurlijk overleg financiën Jeugdhulp en WmoLees verder
  • 16 mei 2017Arbeidsmarkt herstelt zich verder van gevolgen crisis Lees verder
  • 16 mei 2017Probleem van wijkteam is om de casus af te rondenLees verder

Naar nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Actuele projecten

projectBeeld
Benieuwd waar Nautus nu beweging brengt?
Bekijk onze projecten

Waarom Nautus

projectBeeld
Wellicht kan Nautus ook uw gemeente verder helpen.
Bekijk hier waarom

Resultaten bestuurlijk overleg financiën Jeugdhulp en Wmo

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hadden donderdag 11 mei jl. een bestuurlijk overleg over de financiën voor Jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) over 2018. Hieronder de resultaten. Over een aantal punten is nog geen akkoord bereikt, die komen aan de orde in een bestuurlijk overleg op donderdag 18 mei. 

Het zal dan vooral gaan over de indexatie 2018 en de loon-prijsontwikkeling, en over de tekorten van gemeenten die met het AEF-rapport ('3D-tekorten') zijn geïdentificeerd.

Rekenfout herinstromers Wlz
In augustus 2016 was een financieel akkoord bereikt over de Wmo, waaronder een uitname uit het budget van €200 miljoen voor de groep herinstromers uit de Wlz (Wet langdurige zorg). Dit betrof cliënten die per 1 januari 2015 vanuit de Wlz naar de Wmo waren overgegaan, maar die relatief snel (in 2015 en 2016) weer een beroep deden op de Wlz. Nadat het akkoord was bereikt, bleek een fout in de berekening te zijn gemaakt ter grootte van €30 miljoen. Daarnaast was er verschil van inzicht over de wijze van berekenen, dit leidde tot een verschil van € 18 miljoen.

Akkoord over herstel
Na onderhandeling heeft de VNG een akkoord bereikt over herstel van de fout: vanaf 2017 wordt €48 miljoen structureel aan het Wmo-budget toegevoegd. De VNG is nog met VWS in gesprek over de aantallen cliënten waarop de oorspronkelijke berekening was gebaseerd. 

Lees verder

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info